Travma
3 Mart 2022

Omurga Travması: Çıkıklar, disk hernileri, kamçı darbesi ve kırıklar dahil olmak üzere birçok farklı türde meydana gelebilir.

Durum ve Nedenleri

Omurga travması, araba kazası, zorlu sporlar ve hatta vurulma gibi birçok farklı nedenden dolayı meydana gelebilir. Bu durumların neden olduğu yaralanmalar hafif ağrıdan felce kadar değişebilir. Çıkıklar, disk hernileri, whiplash ve kırıklar dahil olmak üzere omurgada ortaya çıkabilecek birçok farklı travma türü vardır.

  • Çıkıklar: Bu, eklem yüzeyleri arasında daha uzun süre temas olmadığında ortaya çıkabilir. Bu tür yaralanmalar çok ağrılı olabilir ve omurilik hasarı olasılığı nedeniyle tehlikeli olarak kabul edilir.
  • Disk Herniasyonu (Fıtık): Omurganın omurları arasında amortisör görevi gören diskler bulunur. Bir kaza, diskin çekirdeğinin yırtılmasına ve çekirdeğin dışına malzeme itmesine neden olduğunda, buna disk herniasyonu denir. Fıtıklaşmış diskler çok ağrılı olabilir ve sinir hasarına neden olabilir.
  • Whiplash: Başın ağırlığı, boynun hareketini kontrol etme kabiliyetini aştığında, kamçı darbesi meydana gelir. Bu, kafanın ileri geri sallanmasına neden olan araba kazaları gibi yoğun durumlarda olur.Whiplash, boyundaki vertebral disklerin şişmesine, yırtılmasına ve hatta yırtılmasına neden olabilir.
  • Kırıklar: Bir kaza veya zorlu bir durumda kemikler kırılabilir. Birkaç farklı kırık türü vardır. Kompresyon kırıkları,bel bölgesini etkileyen en yaygın kırıklardır ve genellikle düşmeden kaynaklanırlar. Patlama kırıkları, omurgaya dikey olarak basınç uygulandığında meydana gelir ve vücudun stabilizasyonunu ve acil tıbbi müdahaleyi gerektirir. Fleksiyon/distraksiyon kırıklarına genellikle emniyet kemerleri neden olur ve dengesiz olarak kabul edilir. Tıbbi müdahale ve stabilizasyon gerektirirler. Fleksiyon/kompresyon kırıkları genellikle omurganın torasik ve lomber bölümlerinin başlangıcında meydana gelir. Bu tip kırıklarla ilişkili bir miktar yükseklik kaybı vardır, ancak genellikle stabil olarak kabul edilir. Kompresyon/burulma/translasyonel kırıklar genellikle çoklu kuvvetlerin sonucudur ve kemikleri, bağları ve diskleri etkileyebilir.

Belirtiler

Semptomlar, yaralanmanın tipine ve sırttaki konumuna bağlı olarak değişir.  Omurga travmasının semptomları, yaralanmanın tipine ve boyutuna bağlı olarak değişir, ancak ağrı, güçsüzlük veya uyuşma, artan kas tonusu ve bağırsak ve mesane problemlerini içerebilir