Radikülopati
3 Mart 2022

Radikülopati (diğer adıyla sıkışmış sinir): Omurgadaki bir sinir üzerindeki baskı nedeniyle ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güçsüzlük.

Durum ve Nedenleri

Radikülopati, sinir kökü hasarının neden olduğu ağrı, halsizlik, karıncalanma ve uyuşmayı tanımlamak için kullanılan kelimedir. Sinir kökleri, sinirlerin vücudun farklı bölgelerine bilgi dağıtmak amacıyla omurilikten ayrıldıkları sinir bölgeleridir. Sinirler ayrıca duyular yaratmak için beyne sinyaller gönderir.

Radikülopatiye genellikle disk hernisi veya omurgadaki dejeneratif değişiklikler neden olur. Radikülopati, nedene bağlı olarak vücudun her iki tarafında da hissedilebilir. Örneğin, skolyozda oluşan eğri, vücudun bir tarafındaki sinir köklerini sıkıştırabilir.

Belirtiler

Sinir kökleri sıkıştığında , etkilenen sinirin yönettiği bölgede kas güçsüzlüğü, ağrı ve uyuşmaya neden olur. Örneğin, omurganın servikal bölümünde sinirler sıkışırsa, hasta kollarda ve göğsün üst kısmında ağrı ve uyuşukluk hisseder. Lomber radikülopatide, siyatik adı verilen belden ayağa doğru yayılan ağrı genellikle bir semptomdur. Torasik radikülopati, sırtın ortasından göğse kadar uzanan ağrıya neden olduğu için sıklıkla zona ile karıştırılır.

Dokunmaya karşı aşırı duyarlılık da radikülopatinin bir belirtisi olabilir.

Tedavi

Semptomlar genellikle anti-inflamatuar ilaçlar, fizyoterapi ve dinlenme gibi konservatif tedavilerle hafifletilebilir. Korse fayda sağlayabilir.Çoğu hasta bu tedaviye iyi yanıt verir ve semptomlar altı ile  üç ay içerisinde iyileşebilir. Bununla birlikte, sinir hasarı varsa veya semptomlar zamanla düzelmezse, kök basısını gidermek için ameliyat gerekebilir. Sinir kökü basısının kaynağına ve omurgadaki yerine göre yapılacak işlem değişir.

Servikal Radikülopati

Radikülopati kol veya bacakta ağrı, uyuşma ve kuvvet kaybına neden olabilen sinir kökü sıkışması ya da iltihabıdır. Sinirlerin kök seviyesindeki zedelenmede şikayetler sorunun gerçekleştiği yer dışında o sinirin uzandığı kol ya da bacağa da yayılarak da ağrı, uyuşma, kuvvetsizlik, koordinasyon bozukluğu gibi sorunlara yol açar. Sinir kökü zedelenmesinin yol açtığı ağrılar radiküler ağrı olarak ifade edilir.

Bu durum, servikal omurgadaki bir veya daha fazla sinir kökünün tahriş veya sıkışmasıdır. Bu sinirler omuzlara, kollara ve ellere gittiği için servikal omurgadaki bir yaralanma bu bölgelerde semptomlara neden olabilir. Servikal radikülopati, servikal omurganın kemikleri ve dokuları ile ilgili çeşitli problemlerden kaynaklanabilir.