Klinik Pilates

Gündelik hayatta yanlış pozisyonlar, tekrarlayan hareketler, uzun süre aynı pozisyonda kalmak gibi etkenler
omurga dengesinin bozulmasına,
kasların zayıflamasına, bel, boyun,
sırt bölgelerinde ağrı ve problemlere

yol açar.

Ağrılı durumlarda transversus abdominis kası inaktif olur. Klinik pilatesin amacı ise nötral omurga pozisyonunu koruyarak transversus abdominisi yeniden aktive etmeye çalışmaktır. Bununla beraber pelvik taban ve multifidus kasları da çalıştırılarak iç core aktifleştirilmeye çalışılır.

Mekanizması kasın düşük şiddette, yavaş ve uzun süreli aktivasyonudur. İyi bir transversus abdominis aktivasyonu multifidus kasının etkinliğini 4-5 kat artırır. Bu da bizim için daha dik bir duruş, daha güçlü bir beden demektir.

 

Omurga yükünü azaltır.

Bu kaslar derin kaslar olduğu için stabilite üzerine etkileri fazladır, pelvik ve torakal stabiliteyi sağlar, disklerde vertikal basıncı azaltarak pelvik tabana yapılan basıyı azaltır.

Egzersizlerde temel hedef core bölgesi kaslarının stabilitesini artırmak, güçlendirmek, lumbal bölge kaslarının esnekliğini artırmak, bu sayede omurgaya binen yükü azaltmaktır.

Maksimum eklem hareketi

Klinik pilateste kazanılabilen maksimum eklem hareket açıklığından ziyade kontrol edilebilen açıklık hedeflenir.