Postural Kontrol ve Denge
30 Nisan 2020

Postural kontrol algısal-motor bir işlemdir. Bu işlem;

  • Görsel, vestibüler ve somatosensör sistemden gelen hareket ve pozisyon hissini
  • Hareket ve oryantasyonu belirleyen duyusal girdilerin işlemlenmesini
  • Dengenin oluşması ve korunmasında etkili motor cevapların seçimini içerir.

Postural kontrolün sağlanmasında dikkat, istek, hatırlama gibi fonksiyonlar önem kazanmaktadır.Postural kontrol ve biliş, birbirine geçmiş işlemlerdir. Günlük yaşamda statik denge veya dinamik postural görevler, bilişsel görevler ile eşzamanlı olarak yapılır. Kişilerin yürürken konuşması veya koşarken müzik dinlemesi buna örnek verilebilir.

Denge kontrolü; görsel, vestibüler ve somatosensör sistemlerden gelen girdiler arasındaki etkileşimi içerir.Postural kontrol için; bu üç sistemden gelen girdilerin, vücudun uzaydaki pozisyonu hakkında bilgi sağlaması gereklidir. Bu bilgiler doğrultusunda denge, postür kontrolü ve bilişsel görevlerin iç içe olduğunu ve birbirlerinin etkinliğini artırdığını söyleyebiliriz.