Post Laminektomi Sendromu
3 Mart 2022

Post-laminektomi sendromu, hastanın sırtına yapılan ameliyattan sonra sırtta kalıcı ağrıdan muzdarip olduğu bir durumdur.

Laminektomi, spinal stenoz için yaygın olarak uygulanan bir ameliyat türüdür. Laminektomi ayrıca tümör, syrigomyeli, vasküler ve konjenital malformasyonlar için omuriliğe cerrahi olarak erişmek için sık kullanılır. Omurganın tüm seviyelerinde yapılabilir, ancak boyun ve bel kısımlar en sık işlem gören yerlerdir. Genellikle omurga darlığı tedavisinde yaygın kullanımaktadır. Cerrah, omurga kanalını genişletmek için laminayı (vertebral kemiklerin arka kısımları) çıkarır. Laminanaları bir arada tutan bağlar da çıkarılır. Bu bağlar aşırı öne eğilmeyi önler. Laminektomi, omurilik ve sinirlerden gelen baskıyı gidermede çok etkilidir genellikle, hastalar herhangi bir komplikasyon bir laminektomiyi takiben olmaksızın iyileşirler ancak Ancak küçük bir grup insanda laminektomiyi takiben sırt ağrısı ve bazen bacak ağrısı devam edebilir. Bu kalıcı ağrıya post laminektomi sendromu denir. Post-laminektomi sendromu, Başarısız Sırt Cerrahisi Sendromu veya FBSS olarak da adlandırılır.

Post-laminektomi Sendromuna ne sebep olur?

Laminektomi sonrası omurganın arka desteğini zayıflar. Bu nedenle laminektomi sonrası kifoz (omurgayı öne doğru eğilmesi) gelişmesi yaygın bir durumdur. Çıkarılan laminalanın sayısı arttıkça kifoz olasılığı da artar. Bu şekil bozukluğu, omurga yükünü öne kaydırır ve pozitif sagital dengeye neden olur. Zamanla daha da ilerleyebilir ve önemli deformitelere neden olabilir.

  • Laminektomiyi takiben kalan küçük bir disk parçası olabilir ve bu da omuriliği tahriş ederek ağrıya neden olabilir .
  • Laminektomi yapılmasına rağmen darlık, gelişmeye devam edebilir ve omurilik seviyesinde sinirlerin tekrardan sıkışmasına neden olabilir.
  • Ayrıca sigara içen hastaların sırt ameliyatı sonrasında post-laminektomi sendromu geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteren kanıtlar vardır.
  • Daha önce başarısız bir bel ameliyatı geçirmiş hastalarda bu sendromu geliştirme riski daha yüksektir.

Post-laminektomi Sendromu Belirtileri

Hastaların en sık yaşadığı semptom, ameliyat bölgesinde bacak ağrısı ile birlikte sırt ağrısıdır. Ağrının bir sonucu olarak hastalar günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte güçlük çekerler ve uyumakta da zorlanabilirler. Ağrı ne kadar uzun sürerse, hastanın yaşamları üzerinde o kadar fazla etkisi olabilir ve bu da depresyon ve anksiyete ile sonuçlanır.

Post-laminektomi Sendromu nasıl tedavi edilir?

Tedavi seçenekleri değişebilir. Aşağıda doktorunuzun düşünebileceği seçeneklerden bazıları verilmiştir.

  • Ağrı kesiciler: Bunlar doktorlar tarafından reçete edilen ilk basamak tedavi olabilir. Post-laminektomi sendromu vakalarında, doktorlar morfin bazlı ağrı kesicileri yüksek dozlarda reçete edebilirler. Ancak bu yapılırsa, opioidlere bağımlılığın gelişmesini önlemek için hasta yakından izlenecektir.
  • Fizik tedavi:Fizyoterapistler ağrıyı hafifletmeye ve genel hareketi iyileştirmeye yardımcı olabilecek elektrik stimülasyonu , manuel terapi  ve klinik egzersiz tedavisi uygulayabilir
  • Üst tedaviler: Bazı durumlarda doktorlar hastaları epidural sinir blokajları, radyofrekans denervasyon ve trombositten zengin plazma tedavisi gibi daha gelişmiş tedavilere sevk etmeyi düşünebilir.