Miyelopati
3 Mart 2022

Miyelopati: Omurga bozuklukları nedeniyle kademeli sinir fonksiyonu kaybı

Miyelopati nedir?

Miyelopati, hastanın omurga bozuklukları sebebiyle kademeli sinir fonksiyonu kaybı yaşadığı durumu ifade eder. Omurilikteki fonksiyonel bir bozukluk veya patolojik değişiklik nedeniyle gelişebilir.

Miyelopati Neden Olur?

Miyelopatinin en yaygın nedeni, spinal kanalın kademeli olarak daralması olan spinal stenozdur. Spinal stenoz, spinal kanal içinde omurilik için uygun olan alanı daraltır. Osteofitik oluşumlar omuriliğe ve sinir köklerine baskı yapar ve bu basınç, omurilik sinirlerinin normal işlevini yapmasını engeller. Miyelopati, dejeneratif disk hastalığından da kaynaklanabilir. Dejeneratif disk hastalığı olan hastalar, duyu ve harekette çeşitli derecelerde kayıp yaşarlar.

Belirtiler ve Tanı

Miyelopatide ilk olarak yürümede zorluk saptanır. Bu zorluğu sebebi genel güçsüzlük  ve denge ve koordinasyon sorunları olabilir. Yürüyüş titrek hale gelebilir.

Miyelopatinin diğer yaygın semptomları şunları içerir:

  • Ellerin çalışma biçimindeki ince değişiklikler
  • Sakar eller: Hasta nesneleri daha sık düşürebilir, gömleğinin düğmelerini kolayca ilikleyemez veya düzgün yazamayabilir.
  • Kararsızlık: Hastalar yürürken nesneleri daha sık tutmayı gerektirebilir
  • Kollarda ve bacaklarda derin güçsüzlük ve uyuşukluk
  • Bağırsak veya mesane kontrolünde değişiklikler (sadece nadir durumlarda)

Tedavi

Omuriliğin sıkışmasını ortadan kaldırmak ve durumun kötüleşmesini önlemek için genellikle ameliyat gerekir. Myelopatinin nedeni tespit edildikten sonra tedaviye yönelik adımlar atılır. Spinal dekompresyon cerrahisi sinir üzerinde baskıya neden olan yapıların çıkartılmasını içeren, omurilik üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla yapılan yaygın bir ameliyattır.

  • Stenozun neden olduğu ileri myelopatide omurilik kanalını genişletmek için laminoplasti olarak bilinen cerrahi işlem önerilebilir. Eğer rahatsızlığın nedeni fıtıklaşmış disksemikrodiskektomi ile birlikte füzyon işlemi düşünülür. Minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirilen mikro cerrahi, geleneksel açık cerrahi prosedürlerden daha düşük komplikasyon riski ve potansiyel olarak daha hızlı iyileşme sağlar. Ameliyat olmayı beklerken yaşam tarzı değişiklikleri, sıcak ve soğuk tedaviler, egzersiz, enjeksiyon veya ağızdan alınan ilaçların bir kombinasyonu, herhangi bir ağrı semptomunu kontrol etmenize yardımcı olabilir.
  • Myelopati sinir kaybı olduğu için ameliyatın mümkün olduğunca erken yapılması kalıcı sinir kaybını minimum seviyeye indirecektir. Ameliyatsız tedavi sinirdeki baskıyı ortadan kaldırmaz. Belirtiler genellikle yavaş, ancak bazen akut olarak ilerleyecektir. İlerlemenin bir kısmı ameliyat olduktan sonra bile geri döndürülemeyebilir. Bu nedenle hafif evrelerde tespit edildiğinde ilerlemeyi durdurmak çok önemlidir.