Konjenital Skolyoz
2 Mart 2022

Kökenleri esas alındığında farklı türleri olan skolyoz, doğum öncesi yani bebek henüz anne karnında iken gelişmiş ise bu skolyoz türüne konjenital skolyoz (doğumsal – doğuştan skolyoz) denir.

Konjenital skolyozda ,skolyoz oluşumunun fetal gelişimin erken döneminde (ilk 4-6 hafta boyunca) meydana geldiği düşünülmektedir. Konjenital skolyoz doğumda mevcut olmasına rağmen, çocuk büyüyene kadar fark edilemeyebilir.

Konjenital skolyoz genetik aktarım göstermez. Meydana gelme sıklığı (yani insidans oranı) ise belirsizdir. Bununla birlikte, idiyopatik skolyozdan çok daha az yaygındır.

Konjenital Skolyoz Neden Olur?

Anne karnında omurga, ilk olarak bir tüpü andıracak şekilde oluşur. Sonrasında ise tüp şeklindeki bu yapı bölünerek, omurları ve arasındaki disklerin oluşumunu sağlar. Konjenital skolyoz, bebeğin anne karnında omurgasının oluşması esnasında meydana gelen anormallikler nedeniyle ortaya çıkan skolyoz tipidir. Anne karnında, bebeğin omurga gelişimi sırasında ortaya çıkan bu bozulmalar konjenital skolyoz tipinin ortaya çıkmasına sebep olur. Gelişme esnasında omurların farklılaşması ya da oluşması ile ilgili olarak ortaya çıkabilen bu durum, farklı 2 şekilde sınıflandırılabilir:

Oluşma sorunları;

Normal şartlar altında standart bir omur, dikdörtgeni andırır. Bir nedenden ötürü anne karnındaki bebeğin omurları tam olarak oluşmamış ve üçgeni andıran bir şekilde gelişmiş ise bu durum konjenital skolyoza sebebiyet verir. Böyle bir durumda omurganın standart şekline göre gelişen kaslar, vücudun bir bölgesine daha fazla baskı yaparak skolyoz gelişimini tetikler.

Ayrılma sorunları;

Ayrılma sorunlarından kastedilen şey, omurga gelişimi sırasında birbirinden ayrılması ve arasında diskler bulunması gereken omurlardan bir ya da bazı durumlarda birkaçının bir bölgeden birbiri ile yapışık kalması durumudur. Yapışık olan kısımdan büyümeyi devam ettiremeyen omur, serbest kısımdan büyüyeceğinden yine bir eğrilik oluşacaktır.

Konjenital skolyoz, bazı durumlarda birden fazla omurda kendisini gösterebilir. Hatta nadir vakalarda birden fazla çeşidinin yine birden fazla omurda görülmesi de mümkündür.

Konjenital Skolyoz Belirtileri

Konjenital skolyoz çoğu zaman doğum sonrası kontrollerde teşhis edilse de bazen bebeğin gelişiminin ilerleyen dönemlerinde de kendisini gösterebilir. Hızlı ilerlediğinden erken tanının önemi büyüktür ve belirli konjenital skolyoz belirtileri şunlardır:

  • Eşit olmayan omuzlar
  • Bir kalçanın belirgin şekilde diğerinden alçak ya da yüksek olması
  • Kürek kemiklerinin öne eğilme pozisyonunda dengesizliği
  • Kısa veya sert boyun
  • Kaburgalarda eksiklik ya da yapışıklık
  • Sırt bölgesinde tüylenme ve/veya gamze
  • Kamburluk ya da sırt bölgesindeki yumrular
  • Kalp, Böbrek, bağırsak yemek borusu vb organ problemleri

Konjenital Skolyoz Tedavisi

Konjenital skolyoz hızlı ilerleme kaydettiğinden ve genellikle erken yaşlarda tespit edildiğinden tedavi süreci idiopatik skolyoza göre farklılık gösterir. Konjenital skolyoz tedavisi için yaş, deformitenin tipi ve eğriliğin büyüme hızı tedaviyi şekillendiren başlıca etmenlerdir. Hastanın yaşı cerrahi ya da cerrahi olmayan tedavi yöntemlerinden hangisinin seçileceğini belirlerken, aynı zamanda çocuğun gelişim sürecini de içinde bulundurur. Akciğer ve göğüs gelişiminin tamamlanmış olup olmaması cerrahi yöntemin şeklini değiştirir. Bununla beraber, hızlı büyüme dönemleri olan 5 yaş ve ergenlik dönemlerinde skolyoz, hızlı büyüme gösterebilir.

Deformite tipi, uygulanacak cerrahi işlemin şeklini değiştirecektir. Buna ek olarak konjenital skolyoz vakalarına sorun kemiğin kendisi olduğundan ve sorunlu bölge zaten pek fazla hareket etmediğinden genelde korse ve skolyoz egzersizlerine yanıt verme oranı düşüktür. Ancak oluşan eğriliklerin alt ve üst kısımlarında oluşan dengeleme eğriliklerine, bu eğriliklerin ilerlemesini durdurmak amacı ile korse uygulanabilmektedir.

Eğrilikler, erken yaşlarda ilerleme göstermese de potansiyel ilerleme hızları tedavi sürecini belirleyen bir diğer etmendir. Hızlı büyüme dönemlerinde daha önce büyüme göstermeyen skolyoz hızlı büyümeler gösterebilir.

Konjenital Skolyoz Ameliyatı

Tedavi daha önce de değinildiği gibi yaş, deformite tipi ve hastanın yaşı ile ilgilidir. Hasta uygun yaşa geldiğinde farklı ameliyat tedavisi seçenekleri mevcuttur. Ameliyatların amacı omurgadaki eğrili düzeltmek ve omurga etrafındaki kasların her alana aynı kuvveti uygulamasını sağlamaktır.

Konjenital skolyozu olan çocukların genellikle başka sağlık sorunları vardır. Konjenital skolyozlu çocuklarda oldukça yüksek oranda diğer spinal deformiteler (lordoz ve kifoz gibi) vardır. Diğer iskelet problemleri doğuştan skolyozla örtüşebilir veya ilişkili olabilir. Örneğin, kaburga anormallikleri (eksik ve/veya kaynaşmış kaburgalar). Kaburgalar kaynaşmışsa, bu, göğsün şeklini ve nihayetinde normal nefes alma yeteneğini olumsuz etkileyebilir; bu durum torasik yetmezlik sendromu olarak bilinir. Konjenital skolyozlu çocukların genellikle iskelet dışı sağlık sorunları vardır (örneğin mesane ve böbrek sorunları).