Erişkin Dejeneratif Skolyoz
2 Mart 2022

Erişkin skolyozunun nedenine bağlı olarak birden fazla sınıflandırması vardır. Bu sınıflandırmalardan biri de dejeneratif skolyozdur. Erişkin dejeneratif skolyoz, erişkin skolyozunun nispeten yaygın şeklidir.

Erişkin dejeneratif skolyoz yaşlanma ile birlikte omurga yapısının yıpranması sonucu oluşan skolyoz türüne denir ve tipik olarak lumbal bölgede (alt sırtta) görülür. Genellikle 50 yaş üstü kişilerde ortaya çıkar. Omurlarda ve omurlararası disklerde dejeneratif değişiklikler,  kişi yaşlandıkça artar. Yine ileri yaşlarda ortaya çıkan osteoporoz(kemik erimesi), erişkin dejeneratif skolyozun nedenlerinden biri olabileceği gibi eğriliğin artmasına da neden olabilir ve eğrilik her yıl biraz ilerleyebilir.

Erişkin Dejeneratif Skolyozun Nedenleri

Erişkin dejeneratif skolyoz, yaşlanma ile omurgada oluşan aşınma ve yıpranma sonucu omurga normal şeklini koruyamaz ve skolyoz oluşur.

Yaşlı hastalarda, çoğunlukla kadınlarda, osteoporoz ile ilişkilidir. Osteoporozun bir sonucu olarak, kemikler aşırı gözenekli ve kırılgan oldukları için zayıflar ve bozulma olasılığı artar.

Osteoartrit de yetişkin dejeneratif skolyoz gelişiminde rol oynar. Osteoartrit, eklemlerdeki aşırı aşınma ve yıpranmadan kaynaklanır. Yaş ilerledikçe eklemlerdeki olumsuz değişiklikler herkesin başına gelir; ancak omurga eklemlerindeki aşırı miktarda aşınma ve yıpranma şekil bozukluğuna yol açabilir. Omurga çökmeye başlar ve skolyoz gelişebilir.

Erişkin Dejeneratif Skolyoz Belirtileri

Erişkin dejeneratif skolyoz daha sık belde (lomber omurga) oluşur ve bu bölgedeki normal, ön-arka (lordotik) eğrinin kaybı eşlik eder. Hastalar, kademeli bir işlev kaybı ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğinde bir azalma yaşayabilirler.

Dejeneratif değişikliklere bağlı yetişkin skolyoz belirtileri şunları içerebilir:

  • Sırt ağrısı veya bel ağrısı
  • Bacaklarda uyuşma, güçsüzlük ve/veya ağrı
  • Bir tarafa doğru omurga eğriliği
  • Sırtta bir kambur görünümü
  • Aynı seviyede olmayan kalçalar ve/veya omuzlar