Egzersizin Osteoporoza etkisi nedir?
30 Nisan 2020

Sağlıklı ve genç kemiklerde güçlü kollajen liflerine bağlı mineraller ve çoğunlukla da kalsiyum tuzlarından oluşan bir yapılanma söz konusudur. Yaşlanmayla birlikte bu yapının gücünü kaybederek zayıflaması ve dayanıksızlaşması normaldir. Fakat osteoporoz kemik yoğunluğundaki aşırı düşüş nedeniyle kemiklerin çok daha kırılgan bir yapıya dönüşmesi anlamına gelir. Osteoporoz

ciddi klinik sonuçlar doğurarak yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte, sıklıkla ağrı,deforme,fonksiyon kaybı ve kırık riski ile önemli derecede fonksiyonel yetersizliklere sebep olmaktadır. Osteoporozun getirdiği bu sorunların giderilmesinde kompleks bir egzersiz programı en etkili rehabilitasyon yöntemidir.

Yapılan bir çalışmada menopoz sonrası osteoporoz ve osteopeni tanısı konmuş kadınlarda 21 hafta boyunca, haftada 3 kez, fizyoterapist eşliğinde yapılan solunum, denge,kuvvetlendirme ve postür egzersizlerinin kemik mineral yoğunluğunda ve yaşam kalitesinde artış, ağrı ve fonksiyonel yetersizliğin azaldığı görülmüştür.

Yapılan başka bir çalışmada 24 hafta boyunca, haftada 3 kez 50 dk uygulanan aerobik egzersiz programının femur boynu kemik mineral yoğunluğunda artış saptanmıştır.