Egzersiz ve Nöroplastisite
30 Nisan 2020

Egzersiz, beyin plastisitesini destekleyen ve sürdüren moleküler ve hücresel basamakları aktive eden, basit ve yaygın olarak uygulanan bir davranıştır.Egzersiz sonrasında artan metabolizma ve gen ekspresyonu ile nörogenez yani yeni nöron üretimi görülür.

Hipokampal nörogenez, bilişsel sistem, dikkat ve işlem hızı, öğrenme gibi kognitif fonksiyonlarda anahtar bir rol oynamaktadır.

Yapılan çalışmalarda egzersizin, nörotrofik faktörlerin ekspresyonunun, kan akımının, özellikle hipokampusta nörogenezin artışı ile birlikte immün yanıt ve metabolizmanın değişmesinin nöroplastisiteyi geliştirdiğini göstermişlerdir. Bu değişiklikler, bazal gangliyonlar ile kortikal ve talamik bağlantıları arasında nöronal devrenin güçlenmesine yol açar. Davranış değişiklikleri ile beraber motor (bilinçli ya da otomatik) beceriler, kognitif fonksiyonlar, zeka ve motivasyon da egzersizle beraber gelişir.

Egzersiz; öğrenme, planlama, bellek, akıl yürütme ve işleme hızı için önemli olan hipokampus gibi temel bilişsel beyin bölgelerinin küçültülmesini yavaşlatmaya veya tersine çevirmeye yardımcı olur.Yapılan çalışmalarda fiziksel egzersizin nöroplastisiteyi  yani sinir sisteminin yeniden yapılandırılarak uyaranlara cevap verebilme kabiliyetini tetikleyebildiği ve bunun da bireyin davranış değişiklikleri ile yeni taleplere cevap verme kapasitesini arttırdığı sonucuna varılmıştır.